Rejimin 40 il ərzində bütün cinayətlərinə şərik olan əli qanlı caniləri millətimiz unutmayacaq! İşğal altında yaşayan bir millətin ilk və ana hədəfi ölkəsini xarici qüvvələrin əlindən qurtarmaqdır! Şübhəsiz, bir əsrə yaxın uyqulanan sistematik assimilyasiyanın (əritmə sistemi) yaratdığı kültürəl, siyasi, iqtsadı və … təxribatı həll etmək…

İran işğalçı rejimi içdən çürümüş və onun köçüşü üçün geri sayım başlanmışdır. Çöküşdə olan rejimin əliqanlı başçıları xalqların intiqamından yaxa qurtarmaq məqsədilə son nəfəslərində yalançı referendum şuarları ilə millətlərin radikallaşmasını əngəlləmək, mücadilənin istiqamətini dəyişmək, ictimai rəyi məşğul etmək, zaman qazanmaq və beləliklə, hakimiyyətə davam etdirmək…

Ermənilərin Azərbaycan türkünə qarşı törətdiyi ən dəhşətli soyqırım Güney Azərbaycanda törədilib. Ermənilər cilo adlanan aysorlar və kürdlərlə birlikdə Güney Azərbaycanda XX əsrin ən dəhşətli soyqırımını törədiblər. 1918-ci ildə ermənilər türklərin yaşadığı Osmanlı dövlətinin şərq hissəsi və Bütöv Azərbaycan (Güney və Quzey Azərbaycan) ərazisində yüz minlərlə…

Türk milləti bütün sahələrdə irəlici gürüşlərlə tarix və mədəniyyətdə qalıcı izlər buraxmışdır. Türk milləti istər qadına bərabər baxış və davranışları, istər dövlətçilik və imperatorluqda sömürücülük anlayşı ilə yox, eşitlik ilkəsi ilə idarə etdigi dövlətlərdə, millətlərin dil və dinlərinə toxunmamaq və orada yaşayanlara eşit haqq tanımaqla…

Qalx ayağa Azərbaycan İran işğalçı rejimi topraqlarımızı işğal etdikdən bəri Azərbaycanı yox etme siyasətini sistemli dəvam edib və etməkdədir. Təbiətimizi məhv edib, gölümüzü qurudub, varlığımızı talıyıb, dil-kültür və bir mənada Türkə aid olan hər şeyi yox etməkdədir. Bu siyasətin dəvamında Azərbaycan topraqlarını dəyişik əyalətlərə parçalayaraq,…

Güney Azərbaycanın istiqlaçı təşkilatlarından Azərbaycan türk millətinə çağırış: Referendum hiyləsi ilə rejimi qorumaq istəyən irançılara aldanma İranın işğalçı və irqçı rejimi, öz hakimiyyətinin zəif və ən ağır dövrünü yaşamaqda, eləcə də son nəfəslərini çəkməkdədir. Qeyri-fars millətlərin qurtuluş mübarizəsi bu işğalçı rejimi çıxılmaz vəziyyətə salan əsas…