Hörmətli vətəndaşlar! Gün keçdikcə vətənimiz Azərbaycanda xüsusilə İran deyilən yerdə iqtisadi, siyasi və ictimai çətinliklərin və böhranın artması, bir ictimai partlayışın ortaya çıxma ehtimalını artırmaqdadır. Hər bir vətəndaş bunu hiss edir və hadisələrin baş verəcəyini gözləyir. Belə bir tarixi və həlledici anda Azərbaycanımızın milli qüvələri…

Azərbaycanın qeyrətli və mübariz milləti! İllik Babək Qalası Qurultayı və Azərbaycanın müqavimət simvolu olan mərasimə qatılmaq niyyətində olan azərbaycanlı fəalların yaxalanması bir daha rejimin və onun çeşid-çeşid üzdəniraq müxalifətinin nə dərəcədə rasist və şovinist olduğunu göstərdi. Bu məsələ bir daha sübut etdi ki, bizim aramızdakı…