Hörmətli vətəndaşlar, İran deyilən yerdə mövcud rejimi hakimiyyətə gətirən xarici qüvvələr, bu rejimdə dəyişikliklər aparmaq qərarına gəlmişlər. Bu iş üçün hazırlıq işləri aparılmaqdadır. Özlərini alternativ göstərən qüvvələr və çeşidli şəxslərlə danışıqlar aparırlar. Amma keçən 40 ildə özlərini müxalifətdə görənlər tarixdən dərs almamışlar. Hələ hakimiyyətə gəlmədən…