Yaşasın 28 May Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi Hər bir millətin tarixində qürurverici günlər olur. Lakin bəzi hadisələr vardır ki, həm o millətin gələcəyində böyük izlər buraxır, həm də başqa millətlərə müsbət və yönverici örnəyə çevrilir. Şübhəsiz 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması…