Azərbaycan Türk Milləti tarixdə heç vaxt işğal, sömürgə və əsarətdə yaşamağa boyun əyməyibdir. Azərbaycan Türk Milləti tarixdə hər zaman azad və bağımsız yaşayıbdır; azadlığını itirdiyi zaman isə mütləq azadlığına qovuşmaq üçün amansız mübarizə aparıbdır. Azərbaycan Türk Millətinin işğal və sömürgəyə qarşı mücadilə verməsinin bəlkə də…