Hörmətli vətəndaşlar Hər cəhətdən iflas olub, ömrünün sonu gəlmiş irqçı, terrorist Tehran rejiminin yaratdığı cəhənnəmin şahidi sizlərsiniz. Hər keçən gün hər sahədə artan və dözülməyəcək ağır şərait altında yaşamaq zorundasınız. Bu mövcud vəziyyət dinsiz, əxlaqsız terrorist rejimini ilgiləndirmir. Xüsusilə rejim özü də ömrünün sonu gəldiyini…