اعتراض به دعوت از بازمانده سلسه پهلوی، قاتل ترکان آذربایجان جنوبی به 100-مین سالگرد جمهوری خلق آذربایجان

در مراسم 100-مین سالگرد جمهوری خلق آذربایجان در شهر واشنگتن آمریکا که از طرف سفارت آذربایجان سازماندهی شده بود، شاهد صحنه تاسف برانگیز شدیم. دعوت رسمی از چهره سیاسی بی اهمیتی چون رضا پهلوی بازمانده سلسله پهلوی که قاتل ترکان آذربایجان می باشد، نه تنها توهین به تمام ترکان آذربایجان جنوبی، بلکه بی احترامی به خون شهدای آذربایجان و کلاً پشت کردن به آذربایجان جنوبی محسوب می گردد. متاسفانه این حادثه مضحک تصادفی نبوده، حتی تصور می گردد که خارج از اراده آذربایجان رخ داده است. از نیروهایی که سعی می کنند پهلوی را جایگزینی سیاسی معرفی کنند دعوت می کنیم تا صبر آذربایجان جنوبی را به محک نکشیده و واقع بین باشند. زیرا هر پروژه و جایگزینی که با نادیده گرفتن اراده ترکان آذربایجان جنوبی مطرح شود، قطعاً با سیلی محکم ترکان آذربایجان جنوبی محکوم به شکست خواهد بود.
اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی (گایب) ضمن اعلام اعتراض شدید به دعوت رضا پهلوی به مراسم مذکور جمهوری آذربایجان، منتظر توضیحات مقامات ذیصلاح جمهوری آذربایجان می باشد. همراه با این اعلام می داریم که، ترکان آذربایجان جنوبی با اصرار تمام، مبارزه خود برای استقلال از اشغال ایران را ادامه داده، جمهوری مستقل آذربایجان جنوبی را تشکیل خواهند داد. اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی اعلامی می نماید که هیچ دولتی در ترکیب و به نام ایران با هیچ ماهیت و اسمی قابل قبول نبوده و به عنوان ترکان آذربایجان جنوبی علیه آن مبارزه کرده و شکست خواهیم داد.
اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی (گایب)