بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی به مناسبت سالگرد همایش‌های ملی قلعه بابک

ملت تورک آزربایجان در طول تاریخ خود هیچگاه زیر یوغ اشغال، استعمار و اسارت نرفته است. ملت تورک آزربایجان در همیشه تاریخ آزاد و مستقل زیسته است و زمانی که آزادی خود را از دست داده است برای بازپس گرفتن آن مبارزه بی‌امان خود را آغاز کرده است.

شاید بزرگترین نماد و سمبل مبارزه ملت تورک آزربایجان در مقابل اشغال و استعمار، بابک باشد. برای ملت تورک آزربایجان بابک، آن سرکرده بزرگ، نماد مقاومت، شکست‌ناپذیری و مبارزه در راه وطن به قیمت جان می‌باشد. بابک بزرگ با 23 سال مبارزه مداوم و قهرمانانه استقلال آزربایجان را در مقابل اشغالگران حفظ و از گرفتاری ملتمان در اسارت بیگانگان جلوگیری کرد و در نهایت جان خود را این راه فدا نمود.

رفتار او الگو و چراغ راهی برای نسل‌های بعد از خود و خصوصاً نسل جوان امروز آزربایجان است. به همین دلیل نیز امروز بابک، آن بزرگ مرد تاریخ، رمز و سیمای مبارزه برای رهایی و آزادی در آزربایجان جنوبی می‌باشد. امروز ملت ما در مبارزه علیه اشغال و استعمار، بابک را سمبل و الگوی خود قرار داده است. در سال‌های گذشته صدها هزار انسان تورک آزربایجان جنوبی با برپایی همایش ملی در قلعه بابک علیه فاشیسم، شوونیسم، نژادپرستی، استبداد، استعمار و اشغال، صدای عصیان خود را برآوردند.

همایش‌های قلعه بابک نقطه عطفی در سیر مبارزات ملی در آزربایجان جنوبی بود. با همایش‌های قلعه بابک حرکت ملی آزربایجان به درون توده‌ها رفته و تا عمیق‌ترین لایه‌های جامعه گسترش یافت. دولت نژادپرست و ارتجاعی ایران که از صدای عصیان ملت تورک آزربایجان به وحشت افتاده بود، با توسل به نیروی نظامی از ادامه همایش‌های سالانه قلعه بابک جلوگیری کرد ولی دیگر دیر شده و همایش‌های قلعه بابک به عنوان برگی زرین و یک پیروزی در تاریخ مبارزات ملتمان ثبت شده بود. همایش‌های قلعه بابک ممنوع شد ولی جنبشی که با این همایش‌ها به میان توده رفته بود به سطح شهرها آمد و هر روز بر قدرت و گستره خود افزود.

شکی نیست که روح بابک بزرگ و روح همایش‌های ملی قلعه بابک در آزربایجان جنوبی زنده است و اراده مقاومت و مبارزه ما را سیراب می‌کند. کسی نباید شک کند که این روح مبارزه تا رهایی و آزادی کامل آزربایجان جنوبی زنده خواهد بود و مانند آتشفشان خروشانی خواهد خروشید.

بدین وسیله سالروز تولد بابک بزرگ و سالگرد همایش‌های ملی قلعه بابک را به ملت تورک آزربایجان تبریک گفته؛ سوگند خود برای مبارزه تا رهایی و آزادی کامل آزربایجان جنوبی را تجدید می‌کنیم.

اتحادیه استقلال گرایان آزربایجان جنوبی                     پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان

اتحاد دمکراتیک تورک آزربایجان جنوبی )گآدتب                         ( – جنبش دانشجویی آزربایجان )آزوح( –
حزب استقلال آزربایجان جنوبی )گآیپ                                      ( – – تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان )دیرنیش(
تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی )میلی یول                           ( – حزب دمکراتیک آزربایجان جنوبی )گآدپ( –
جبهه آزربایجان واحد و مستقل –
29.06.2019