دیدار بین رهبران اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی و نماینده وزارت امور خارجه سوئد

گادتب: در تاریخ 21 می 2018 دیدار بین رهبران اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی و نماینده وزارت امور خارجه سوئد در امور خاورمیانه و کشور باصطلاح ایران انجام پذیرفت. در دیدار جناب آقای اژدر تقی زاده دبیر کل اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی و جناب آقای صالح ایلدیرم، جناب آقای آیدین مارالانلی و جناب آقای صمد فرتاش از رهبران اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی شرکت نمودند.

در دیدار هر کدام از رهبران سازمانهای استقلال طلب آذربایجان جنوبی در رابطه با وضعیت موجود در آذربایجان جنوبی، نقض حقوق ترکان آذربایجانی از سوی رژیم اشغالگر و نژادپرست فارس و محروم شدن آذربایجانیها از تمام حقوق طبیعی و انسانی خود اطلاعات لازم را به وزارت امور خارجه سوئد رساندند.

از کشور سوئد خواسته شد تا به عنوان یک کشور دمکراتیک و حامی حقوق بشر، نقض حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر فارس در آذربایجان جنوبی را مد نظر داشته باشد.

نماینده وزارت امور خارجه سوئد هم ضمن ابراز خشنودی از دیدار با رهبران سازمانهای استقلال طلب آذربایجان جنوبی ابراز داشت که در دیدارها به مسئله نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران اشاره خواهند کرد و خواستار تداوم دیدارهای فی مابین شد.